IIA 2020 banner
EVENT STARTS IN

DON'T MISS OUT

-

REGISTER NOW

האירוע יתקיים בתאריך
חמישי, 2 בינואר 2020
שעת התחלת האירוע:
08:00 - 17:00
מקום האירוע:
אווניו מרכז אירועים וקונגרסים, קרית שדה התעופה
הוספת זימון ליומן

IIA 2020

אתגר הנינג'ה 2020

הכנס המקצועי השנתי של הביקורת הפנימית

SPONSORS

הרשמה

הזמנת כרטיסים

שלב 1 מתוך 3 - בחר כרטיס או כרטיסים
₪620
סה״כ לפריט משתתף יחיד
₪570
סה״כ לפריט חבר לשכה אחות ISACA ישראל, איגוד מבקרי רשויות מקומיות, לשכת מנתחי מערכות, לשכת עו"ד, איגוד הדירקטורים
₪570
סה״כ לפריט בעל הסמכת CIA/ CRMA/ CGAP/ CFSA/ CCSA
₪550
סה״כ לפריט חבר לשכת רואי חשבון
₪520
סה״כ לפריט חבר איגוד IIA ישראל/לשכת המבקרים הפנימיים ישראל
₪520
סה״כ לפריט 10 משתתפים ומעלה מאותו הארגון
₪325
סה״כ לפריט סטודנט, גמלאי-כהגדרתם ב-IIA ישראל/לשכת המבקרים הפנימיים ישראל
סה"כ
₪0

כל המחירים כוללים מע"מ
אין כפל הנחות
ט.ל.ח.

תנאי ביטול:
עד 30 ימים לפני הכנס – ללא דמי ביטול
עד 19 ימים לפני הכנס – 25% דמי ביטול
עד 13 ימים לפני הכנס – 50% דמי ביטול
יומיים ומטה לפני הכנס - 100% דמי ביטול

המרצים בכנס

רו"ח איריס שטרק
רו"ח איריס שטרק
סגנית נשיא
לשכת רואי חשבון בישראל
רו"ח דורון כהן
רו"ח דורון כהן
נשיא IIA ישראל
עו"ד מירי גרוסמן
עו"ד מירי גרוסמן
נשיאת
לשכת המבקרים הפנימיים ישראל
רו"ח דורון רונן
רו"ח דורון רונן
משנה לנשיא
IIA ישראל
דורון רוזנבלום
דורון רוזנבלום
סגן נשיא IIA ישראל עזרא יהודה-רוזנבלום
KRESTON
Ara Chalabyan
Ara Chalabyan
IIA Armenia President
Central Bank of Armenia
Oren  Shachar, CPA
Oren Shachar, CPA
IIA Israel
IAI

מפת הגעה

לפניך מפת גוגל עם מיקום האירוע. לחץ כאן כדי לדלג מעל המפה
Open Accessibilty Menu